Europako Batzordearen kontsultak


1 - 12 - 19 elementuak

Merkatu bakarra: EBren tresna berria, larrialdi egoeretan merkatu bakarraren funtzionamendua bermatzeko

Merkatu bakarra: EBren tresna berria, larrialdi egoeretan merkatu bakarraren funtzionamendua bermatzeko

Osteguna, 21 de Apirila de 2022

Merkatu Bakarreko Larrialdi Tresnaren helburua da mekanismo malgu eta gardena ezartzea, merkatu bakarraren funtzionamendua mehatxatzen duten larrialdiei eta krisiei azkar erantzuteko asmoz. Horretarako, EBk krisiei ematen dien erantzunaren koordinazioa, elkartasuna eta koherentzia bermatuko ditu, eta merkatu bakarraren funtzionamendua babestuko du. Azken eguna: 2022ko uztailaren 4a.

Kontsumitzaileak babesteko legeria: mugaz haraindiko aplikazioa

Kontsumitzaileak babesteko legeria: mugaz haraindiko aplikazioa

Osteguna, 21 de Apirila de 2022

Kontsumitzaileak babesteko lankidetzari buruzko erregelamenduaren txostenaren helburuak bi dira: alde batetik, ebaluatzea haren ekarpena eraginkorra ote den  kontsumitzaileak babesteko EBren legeria aplikatzeko orduan; eta, beste aldetik, Europa mailan kontsumitzaileak babesteko lankidetza aplikatzeko sarea indartzeko moduei buruz etorkizunean egin daitezkeen gogoeten berri ematea, mugaz gaindiko aplikazioa hobetzeko, praktika desleialei aurre egiteko eta krisi garaietan sarearen erresilientzia handitzeko. Azken eguna: 2022ko ekainaren 27a. 

Ibilgailuen segurtasuna: serie mugagabe eta laburretarako eta ibilgailu berezi eta guztiz automatizatuetarako betekizun teknikoak

Ibilgailuen segurtasuna: serie mugagabe eta laburretarako eta ibilgailu berezi eta guztiz automatizatuetarako betekizun teknikoak

Asteartea, 5 de Apirila de 2022

Ekimen honek aldatu egiten du 2018/858 (EB) Erregelamenduaren II. eranskina, ibilgailu motordunen eta horien atoien homologazioari eta merkatuko zaintzari buruzkoa. Erregelamenduaren segurtasun orokorrari buruzko erreferentziak eguneratzen ditu, eta betekizun espezifikoak ezartzen ditu serie laburretan fabrikatutako ibilgailuak, ibilgailu bereziak eta gidaririk gabeko ibilgailuak homologatzeko. Gainera, IV. eranskinean, ekoizpenaren adostasun prozeduretan softwarea eguneratzeari buruzko xedapen espezifikoak jasotzen dira. Azken eguna: 2022ko apirilaren 19a.

Ibilgailuaren datu, funtzio eta baliabideetarako sarbidea

Ibilgailuaren datu, funtzio eta baliabideetarako sarbidea

Osteguna, 31 de Martxoa de 2022

Ibilgailu modernoek ezaugarriak dituzte, gidatzean sortzen dituzten hainbat datu biltzea ahalbidetzen dutenak. Ekimen honek ibilgailuetan sortutako datuetara sartzeko eta datu horiek erabiltzeko baldintzak ezartzen ditu. Helburua da EBren arau argiak eta lehiakortasunaren aldekoak ahalbidetzea automobilen datuetarako sarbidean oinarritutako zerbitzuetarako, hala nola konponketak eta mantentze-lanak, automobilaren erabilera partekatua, mugikortasuna zerbitzu gisa eta aseguruak.

Garraio jasangarria: garraio konbinatuari buruzko Zuzentarauaren berrikuspena

Garraio jasangarria: garraio konbinatuari buruzko Zuzentarauaren berrikuspena

Astelehena, 14 de Martxoa de 2022

Garraio konbinatuari buruzko Zuzentarauak babesten du salgaien errepide-garraiotik isurtze maila txikiagoa duten garraioetarako trantsizioa egitea, hala nola barneko bide nabigagarrietara, eta itsasoko eta trenbideko garraioetara. Europako Itun Berdeak dei egin du anbizio handiagoa izateko eta «kutsatzen duenak ordaintzen du» eta «erabiltzen duenak ordaintzen du» printzipioak aplikatzeko. Hori kontuan hartuta, ekimen honek berrikusiko du zein garraio jardun babestu behar diren eta, horri dagokionez, zein babes neurri izanen diren eraginkorrenak. 2022ko maiatzaren 30a da azken eguna.

Jabetza intelektuala: arauetarako funtsezko patenteen esparru berria

Jabetza intelektuala: arauetarako funtsezko patenteen esparru berria

Astelehena, 14 de Martxoa de 2022

Arau baterako funtsezkoa den teknologia babesten duten patenteei arauetarako funtsezko patenteak esaten zaie (PEN). Patenteen titularrek konpromisoa hartzen dute beren PENen lizentziak arauaren erabiltzaileei emateko, bidezko, arrazoizko eta diskriminaziorik gabeko baldintzetan. Hala ere, erabiltzaile batzuek egiaztatu dute PEN lizentziak emateko sistema ez dela ez gardena, ez aurreikusgarria, ez eraginkorra. Ekimen honen helburua da lizentziak emateko esparru justu eta orekatua sortzea, eta legegintzako ekintzak eta legegintzakoak ez direnak uztartzen ahal ditu. 2022ko maiatzaren 9a da azken eguna.

Salgaien eta bidaiarien nazioarteko garraioan trenbideko trafikoaren proportzioa handitzea

Salgaien eta bidaiarien nazioarteko garraioan trenbideko trafikoaren proportzioa handitzea

Osteguna, 10 de Martxoa de 2022

Trenbideen zeregina funtsezkoa da EBko garraioa eraginkorragoa eta jasangarriagoa izan dadin, EBko mugikortasun jasangarri eta adimentsuaren estrategiaren helburuekin bat etorriz. Trenbideko trafikoaren proportzioa handitzeko, trenbide azpiegiturarako sarbidea hobetu behar da, batez ere salgaien nazioarteko garraioari dagokionez. Ekimen horrek neurriak proposatuko ditu kudeaketa eta koordinazioa hobetzeko eta, horrela, trenbideen gaitasuna handitzeko. Azken eguna: 2022ko apirilaren 5a

Garraio jasangarria: garraio konbinatuari buruzko Zuzentarauaren berrikuspena

Garraio jasangarria: garraio konbinatuari buruzko Zuzentarauaren berrikuspena

Osteguna, 10 de Martxoa de 2022

Garraio konbinatuari buruzko Zuzentarauak babesten du salgaien errepide-garraiotik isurtze maila txikiagoa duten garraioetarako trantsizioa egitea, hala nola barneko bide nabigagarrietara, eta itsasoko eta trenbideko garraioetara. Europako Itun Berdeak dei egin du anbizio handiagoa izateko eta «kutsatzen duenak ordaintzen du» eta «erabiltzen duenak ordaintzen du» printzipioak aplikatzeko. Hori kontuan hartuta, ekimen honek berrikusiko du zein garraio babestu behar diren eta, horri dagokionez, zein babes neurri izanen diren eraginkorrenak. Azken eguna: 2022ko maiatzaren 30a.

Ibilgailuen segurtasuna eta egiaztapena. Aldaketak mota homologatzeko txantiloietan eta zenbaki-sisteman

Ibilgailuen segurtasuna eta egiaztapena. Aldaketak mota homologatzeko txantiloietan eta zenbaki-sisteman

Ostirala, 25 de Otsaila de 2022

Ekimen honen xedea da (EB) 2020/683 Erregelamenduan ezarritako txantiloiak aldatzea, zehazki, hauetarako ezarritako txantiloiak: ezaugarrien fitxa, motaren homologazio-ziurtagiria eta motaren homologazio-ziurtagirien zenbaki-sistema. Aldaketa horien helburua da kontuan hartzea 2022ko uztailaren 6tik aurrera aplikatzekoak diren segurtasun orokorrari buruzko erregelamendua eta haren eskuordetutako egintzak eta betearazpen-egintzak. 2022ko martxoaren 21a da azken eguna.

Karbono-isuriak murriztea: ibilgailu astunentzako isurketa-arauak berrikustea

Karbono-isuriak murriztea: ibilgailu astunentzako isurketa-arauak berrikustea

Astelehena, 14 de Otsaila de 2022

Europako Itun Berdearen helburuen artean daude, besteak beste, berotegi-efektuko gasen emisioak gutxienez % 55 murriztea hemendik 2030era, eta neutraltasun klimatikoa lortzea hemendik 2050era. CO2 isuriei buruzko EBren egungo arauak funtsezkoak dira ibilgailu astun berrien emisioak murrizteko. Mugikortasun Jasangarri eta Adimendunerako Estrategian iragarri bezala, Batzordeak arau horiek berrikusiko ditu, eta helburu anbiziotsuagoak ezarriko ditu ibilgailu horien emisioak murrizteko. Azken eguna: 2022ko martxoaren 14a.

Ibilgailu komertzialak, pisuak eta neurriak (ebaluazioa)

Ibilgailu komertzialak, pisuak eta neurriak (ebaluazioa)

Astelehena, 31 de Urtarrila de 2022

EBko indarreko arauen arabera, errepidean salgaiak edo bidaiariak garraiatzen dituzten EBko merkataritza-ibilgailuek baimendutako pisuak eta neurriak izan behar dituzte. Ekimenak ebaluatuko du ea arauek barne-merkatuaren funtzionamendu egokia bermatzen duten eta ibilgailu horien ingurumen-portaera hobetzen duten, aldi berean bide-segurtasuna zainduz. Ondorio horietan oinarrituta, Batzordeak arauzko eta merkatuko edozein hutsune zuzentzeko aukerak ebaluatuko ditu.

Karbono-isuriak murrizteko, berrikusi eginen dira ibilgailu astunentzako isurketa-arauak

Karbono-isuriak murrizteko, berrikusi eginen dira ibilgailu astunentzako isurketa-arauak

Astelehena, 20 de Abendua de 2021

Errepideko garraioa zaintzea funtsezkoa da Europako Itun Berdearen helburuak lortzeko; besteak beste, berotegi-efektuko gasen isurketak gutxienez % 55 murriztea 2030erako, eta klimari dagokionez neutraltasuna lortzea 2050erako. Mugikortasun jasangarri eta adimendunaren estrategian iragarri bezala, Batzordeak arau horiek berrikusiko ditu, eta asmo handiagoko helburuak ezarriko ditu ibilgailu horien isurketak murrizteko. Epemuga: 2022ko martxoaren 22a.