Europako Batzordearen kontsultak


1 - 12 - 37 elementuak

Frutak eta barazkiak: EBren finantza-laguntza ekoizleentzat produktuak merkatutik erretiratzeko

Frutak eta barazkiak: EBren finantza-laguntza ekoizleentzat produktuak merkatutik erretiratzeko

Osteguna, 18 de Abuztua de 2022

Ekimen horrek garapen arauak ezartzen ditu fruta eta barazki ekoizleen erakundeei ordaindutako konpentsazioari buruz, baldin eta haien produktuak (freskoak edo eraldatuak) merkatutik kentzen badira eta, ondoren, suntsitu beharrean, doan banatzen badira (adibidez, ongintzako erakundeei, eskolei eta abarri), EBko araubide berezi baten esparruan. Helburua gehiegizko konpentsazioa ordaintzeko arriskua saihestea da. Azken eguna: Irailaren 2a.

Albaitaritzako txertoak eta sendagaiak: erabiltzeko baldintzak

Albaitaritzako txertoak eta sendagaiak: erabiltzeko baldintzak

Osteguna, 18 de Abuztua de 2022

EBko herrialdeek EBko arauak bete behar dituzte nahitaez desagerrarazi behar diren animalia-gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko, hala nola amorreria, salmonelosia eta ardien katarro-sukarra. Ekimen horrek albaitaritzako sendagaiak helburu horietarako erabiltzeko baldintzak ezartzen ditu, bai eta jarraipen-neurriak ere, bereziki txertoen kasuan. Azken eguna: Irailaren 2a.

EBko lurzoruen babesa, kudeaketa jasangarria eta leheneratzea

EBko lurzoruen babesa, kudeaketa jasangarria eta leheneratzea

Osteguna, 18 de Abuztua de 2022

Lurzoruak funtsezkoak dira elikadurarako, naturarako eta gure ekonomiarako, eta uraren, airearen edo itsas ingurunearen babes-maila bera merezi dute. Lurzorua Babesteko 2030erako EBren Estrategian iragarritako Lurzoruaren Osasunari buruzko Lege-proposamenaren helburua honako hau da: lurzoru osasuntsurako baldintzak zehaztea, lurzorua zaintzeko aukerak zehaztea, eta lurzoruaren erabilera eta lehengoratze jasangarria erraztuko duten arauak ezartzea. Azken eguna: Urriaren 24a.

Aldaketak mahatsondoak landatzeko baimenaren araubidean

Aldaketak mahatsondoak landatzeko baimenaren araubidean

Osteguna, 18 de Abuztua de 2022

Egintzaren bidez, mahatsondo-landaketak baimentzeko araubidean izandako aldaketak islatu nahi dira, Nekazaritza Politika Bateratuaren azken erreforman erabakitakoak, hala nola urtero eskuragarri dauden baimen berriak kalkulatzeko oinarri historiko berria eta estatu kideek mahatsondoak landatzeko baimenak emateko estatuan edo autonomia-erkidegoan aplika ditzaketen lehentasun-irizpideen aldaketak. Azken eguna: Irailaren 7a.

Elikagaien xahuketa: murrizteko helburuak

Elikagaien xahuketa: murrizteko helburuak

Ostirala, 29 de Uztaila de 2022

Ekimen enblematiko hori EBren «Baserritik mahaira» estrategiaren parte da, eta bere helburua da juridikoki lotesleak diren helburuak proposatzea elikagaien xahuketa murrizteko. Helburu horiek lagunduko dute elikakateak ingurumenean eta kliman duen eragina murrizten eta giza kontsumorako elikagai gehiago daudela bermatzen, horrela elikadura-sistema jasangarriagoa sortuz. Azken eguna: abuztuaren 16a.

Mantenugaiak: kudeaketa eraginkorragoa lortzeko ekintza plana

Mantenugaiak: kudeaketa eraginkorragoa lortzeko ekintza plana

Ostirala, 29 de Uztaila de 2022

Mantenugaien galera da atmosferaren, lurzoruaren eta uraren kutsaduraren eta biodibertsitatearen galeraren arrazoietako bat, eta eragin handia du klima-aldaketan. Indarrean dagoen legeriak arazo hori konpontzen lagundu du azken hamarkadetan. Hala ere, mantenugai bidezko kutsadura eta mantenugaien zikloko efizientziarik eza direla eta, neurri gehigarriak hartu behar dira EB osoan, elikagaien segurtasuna hobetzeko, osasuna babesteko eta ekosistemak zaintzeko. Azken eguna: abuztuaren 26a. 

Produktu ekologikoen inportazioak (zerrenda eguneratzea)

Produktu ekologikoen inportazioak (zerrenda eguneratzea)

Ostirala, 15 de Uztaila de 2022

EBk produktu ekologikoak inportatzen ditu, kontrol-agintaritza, kontrol-erakunde eta EBkoak ez diren herrialde baimenduen zerrenda batean oinarrituta. Lege-aldaketa horren helburua da zerrenda horretan eguneratze jakin batzuk egitea, produktu ekologikoen merkataritzarako egokiak direnak. Azken eguna: Abuztuaren 11.

Pestizidak: erabilera jasangarria

Pestizidak: erabilera jasangarria

Ostirala, 1 de Uztaila de 2022

Pestiziden erabilera jasangarriari buruzko EBren arauen helburua da giza osasuna eta ingurumena babestea pestiziden balizko arriskuetatik eta ondorioetatik. Arauek pestizidak murriztea sustatzen dute, izurriteak eta pestizida kimikoen ordezko aukerak modu integratuan kudeatuz. Ekimen honek helburu horiek zenbateraino lortu diren aztertzen du, eta pestiziden erabilera are gehiago murrizteko aukerak aztertzen ditu, «baserritik mahaira» estrategiaren eta Europako Itun Berdearen helburuak lortzen laguntzeko. Azken eguna: abuztuaren 22a.

Elikagai ekologikoak inportatzea

Elikagai ekologikoak inportatzea

Ostirala, 1 de Uztaila de 2022

EBra inporta daitezkeen produktu ekologiko bakarrak ekoizpen ekologikoa ziurtatuta dutenak dira. Ziurtapen hori kontrol-agintaritza/-erakundeen talde batek edo EBkoak ez diren eta zerrenda ofizial batean agertzen diren herrialde baimenduek egin dutela ulertzen da. Ekimen honek zerrenda hori zuzendu du. Azken eguna: uztailaren 25a.

Nekazaritzaren jasangarritasun mailaren datu-sare berria

Nekazaritzaren jasangarritasun mailaren datu-sare berria

Ostirala, 1 de Uztaila de 2022

Ekimen horrek zabalduko du EBko nekazaritza-ustiategiei buruzko datuak biltzeko egungo sarearen irismena, ingurumen- eta gizarte-jardunbideei buruzko datuak sartzeko. Bildutako datu berriekin ustiategien errendimendua alderatuko da, eta nekazariei neurrirako aholkularitza eta orientazioa eskainiko zaie. Erabaki horrek nekazarien jasangarritasuna hobetuko du, haien diru-sarrerak barne, nekazaritza-politika bateratuaren, Itun Berdearen eta «etxaldetik mahaira» estrategiaren eta biodibertsitate-estrategien helburuekin bat etorriz. Azken eguna: abuztuaren 17a.

Nekazaritza Politika Erkidea

Nekazaritza Politika Erkidea

Osteguna, 16 de Ekaina de 2022

Nekazaritza Politika Erkideari (NPE) buruzko arau berriek errendimendu-esparruaren edukia ezarri dute. Hala ere, arau zehatzagoak behar dira jarraipen- eta ebaluazio-sistemaren zehaztapenei eta haren funtzionamenduari buruz. Ekimen horrek xeheago arautuko du sistema, honako hauek ezarriko baititu: NPEren ebaluazio-jarduerak, EBko herrialdeek eman beharreko datuak, eta ebaluazio-planaren edukia. Azken eguna: Ekainak 30.

Elikagaiak alferrik galtzea

Elikagaiak alferrik galtzea

Ostirala, 3 de Ekaina de 2022

Elikagai-hondakinek gure baliabide naturalak ahitzen dituzte, eta berotegi efektuko gasen isuriak sortzen dituzte. Ekimen adierazgarri hau EBren «Baserritik mahaira» estrategiaren barruan dago, eta elikagaiak alferrik galtzea murrizteko helburu juridikoki lotesleak proposatzea du xede. Helburu horiek lagungarri izanen dira elikadura kateak ingurumenean eta kliman duen inpaktua mugatzeko eta giza kontsumorako elikagai gehiago egonen direla bermatzeko, eta horrela elikadura sistema jasangarriagoa sortuko dute. Azken eguna: Abuztuaren 16a.